Support
www.4lifethaitw.com
0890327429
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

มะเร็งกระดูก

วันที่: 12-08-2013

 

มะเร็งกระดูก
เทคโนโลยี12รูปแบบของโรงพยาบาล
การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด เทคโนโลยีรักษาโรคมะเร็งด้วยความเย็น การกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันด้วยเซลล์ร่างกายการรักษาโรคเนื้องอกเข้าสู่ยุคสมัยของชีว การใช้ยีนบำบัดเจาะจงเซลล์มะเร็งเป็นการรักษาถึงจุดกำเนิดของโรค วิธีทำการรักษาด้วยการฝังแร่ไอโอดีน125——เป็นระเบิดทำลายเนื้องอก ระบบการรักษาแบบการให้ความร้อนในร่างกายวิธีการรักษากลีน ความร้อนทำให้มะเร็งตาย คีโมตัดเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงเนื้องอก——ทำให้เนื้องอกหิวตาย เคมีบำบัดกรีน--รุ่นใหม่ของอาวุธเคมี รักษามะเร็งด้วยคลื่นความถี่สูง——ก้อนเนื้อเทียบถูกเปลวไฟเผาซึ่งแข็งตัวตายไป RADIOFREQUENCY ABL รักษามะเร็งด้วยเลเซอร์(Photodynamic Therapy,PDT)——“ฉายเลเซอร์ต่อต้านโรคมะเร็ง เทคโนโลยีเพทซีที มีดโฟตอนฉายแสงสามมิติ จากหลายๆด้านฆ่ามะเร็ง
โรคมะเร็งกระดูกคืออะไร
โรคมะเร็งกระดูกเป็นชื่อรวมของโรคเนื้องอกกระดูกชนิดร้ายแรง โรคมะเร็งกระดูกที่พบได้บ่อยคือเนื้องอกกระดูก เนื้องอกกระดูกอ่อน เนื้องอกชนิดFibrosarcomaเป็นต้น โรคมะเร็งกระดูกจะเกิดขึ้นจากองค์ประกอบการเกิดโลหิตของเซลล์กระดูกหรือโครงกระดูก กระดูกอ่อนและองค์ประกอบชนิดไฟเบอร์หรือเยื่อซินโนเวียล ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของโรคร้ายแรงชนิดทั้งสิ้น
ในการวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็งกระดูกแบ่งเป็นมะเร็งกระดูกชนิดปฐมภูมิที่เกิดจากความผิดปกติในกระดูกและมะเร็งกระดูกชนิดทุติยภูมิเป็นมะเร็งชนิดอื่นที่แพร่กระจายจากอวัยวะอื่น มะเร็งกระดูกชนิดทุติยภูมิส่วนใหญ่เกิดจากกระดูกเชิงกราน กระดูกสันหลังและกระดูกโคนขาเป็นต้น มะเร็งกระดูกชนิดปฐมภูมิเป็นมะเร็งที่พบได้ค่อนข้างน้อย โรคมะเร็งส่วนใหญ่เกิดจากการแพร่กระจายของร่างกายตำแหน่งอื่นหรือระบบโครงสร้าง เช่นเต้านม ต่อมไทรอยด์และต่อมลูกหมากเป็นต้น มีชื่อเรียกว่าโรคมะเร็งระยะแพร่กระจายที่กระดูก
อัตราการพบโรคมะเร็งกระดูกสูงเท่าไหร่
อัตราการเป็นโรคกระดูกมีประมาณ0.2%ของโรคมะเร็งทั้งหมด ในทั่วโลกในทุกๆปีมีประมาณ2890คนได้การวินิจฉัยพบเป็นโรคมะเร็งกระดูกมี1410คนเสียชีวิตเพราะโรคกระดูกโรคมะเร็งกระดูกที่พบได้บ่อยที่สุดคือเนื้องอกกระดูก อัตราการพบประมาณ30%ของโรคมะเร็งกระดูก อัตราการโรคมะเร็งกระดูกอยู่ในวัยหน่มค่อนข้างสูง ช่วงอายุการเป็นโรคส่วนใหญ่อยู่ในอายุ10-20ปี อัตราการเป็นโรคมะเร็งกระดูกเพศชายกับเพศหญิงเป็น2:1
สาเหตุที่ทำให้เป็นโรคมะเร็งกระดูกคืออะไร
สาเหตุการเกิดโรคมะเร็งกระดูกยังไม่สามารถทราบอย่างชัดเจน เมื่อก่อนได้เชื่อว่าอาการบาดเจ็บเรื้อรังอย่างไม่รุนแรงและการติดโรคเชื้อเรื้อรังจะทำให้การเกิดโรคมะเร็งกระดูก ในขณะเดียวกันการเกิดโรคมะเร็งกระดูกยังมีความเกี่ยวข้องในการเจริญเติบโตของโครงกระดูกอย่างรวดเร็ว การกระทบของโรคอักเสบเรื้อรัง ทางพันธุกรรม การตัดเชื้อไวรัสพิเศษ การไหลเวียนเลือดไม่คล่องในกระดูกและการรับรังสี เป็นต้น
โรคมะเร็งกระดูกในช่วงระยะเริ่มแรกมีอาการแสดงอะไรบ้าง
1.มีการเปลี่ยนสภาพโครงกระดูกชนิดพยาธิวิทยา
2.มีอาการปวดหลังอย่างต่อเนื่องอย่างไม่มีสาเหตุ
3.ร่างกายมีอาการกระดูกหักหนึ่งที่หรือหลายที่อย่างไม่มีสาเหตุชัดเจน
4.เพราะก้อนเนี้องอกทับเส้นประสาท ทำให้มีความรู้สึกมีอาการชาแขนและขา
5.บริเวณกระดูกพบก้อนเนี้อหนื่งลักษณะแข็งๆ อาการมีทั้งเจ็บและไม่เจ็บ
6.มีอาการตัวร้อน น้ำหนักลดลง เหนื่อยและความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันลดลง
7.กระดูกและไขข้อมีอาการปวดหรือปวดบวม อาการเจ็บปวดแบบหน่วงๆหรือเจ็บเนื่องจากกดทับ
วิธีการวินิจฉัยโรคมะเร็งกระดูกมีอะไรบ้าง
1.การตรวจกระดูกโดยสแกนโดยใช้ฉีดสารทึบรังสีเป็นเล็กน้อย การตรวจโดยการใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพที่เป็นพิเศษ ทำให้แสดงรูปภาพของกระดูก
2.การตรวจโดยimageological diagnosi:เช่นเอกซเรย์ สแกน CTเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ MRTคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นต้น สามารถช่วยเหลือแพทย์ในการประเมินวิเคราะห์ลักษณะเนื้องอกและตำแหน่งที่มีมะเร็ง
3.การเอาชิ้นเนื้อไปตรวจ:การตรวจโรคมะเร็งกระดูกโดยการเจาะเอาตัวอย่างเนื่อเยื่อออกไปตรวจ ซึ่งรวมถึง
(1)การตรวจตัวอย่างเนื้อเยื่อโดยการเจาะ:แพทย์การเจาะเข้าไปในเนื้องอกเอาตัวอย่างเนื้อเยื่อออกไปตรวจโดยใช้เข็มขนาดเล็ก
(2)การตรวจโดยการผ่าตัด:แพทย์โดยใช้การผ่าตัดเอาก้อนทั้งก้อนหรือเฉพาะส่วนออกมาไปตรวจ
การรักษาโรคมะเร็งกระดูกโดยการผ่าตัดมีอะไรบ้าง
การรักษาโรคมะเร็งกระดูกโดยการผ่าตัดเป็นวิธีการรักษาที่การใช้บ่อย ซึ่งรวมถึง
1.การผ่าตัดโดยการขูดการผ่าตัดโดยการขูดผนังกระดูกที่มีเนื้องอก ทำให้เนื้อเยื่อของเนื้องอกในผนังกระดูกได้การขูดออก
2.การผ่าตัดโดยตัดโดยผ่าเนื้องอกที่การนูนเจริญโตทางนอกกระดูกออกจากตำแหน่งที่basilar partของ
3.การผ่าตัดเฉพาะการผ่าตัดกระดูกเฉพา่ะส่วนที่มีเนื้องอกออกไป
วิธีการดูแลรักษาโรคมะเร็งกระดูกมีอะไรบ้าง
การดูแลรักษาโดยการกินอาหาร
1.ดูแลความสมดุลของโภชนาการและกินอาการที่มีประเำภทอย่างมากมาย
2.ควรกินผักสดและผลไม้ให้เพยงพอ
3.เลี่ยงดื่มไวน์และอาหารเผสที่มีความกระตุ้น
การดูแลทางจิตใจ
1.สร้างบรรยากาศที่มีความสนิทสนมและสภาพแวดล้อมที่สบายและมีความปลอดภัย ทำให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งกระดูกมีความรู้สึกปลอดภัย
2.การแนะนำความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆให้ผู้ป่วยมะเร็งกระดูกที่การจัดเวลาเป็นเหมาะสม
3.ครอบครัวควรให้สนับสนุนอย่างอบอุ่น เพื่อทำให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกเหงาและผิดหวังเป็นต้น
วิธีการรักษาโรคกระดูกที่ดีทีสุด
รับรองจากประสบการณ์จากการทำงานกันเป็นทีมในการวินิจฉัยโรคมะเร็ง โดยมีแผนกศัลยแพทย์มะเร็ง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รักษาและมะเร็งวิทยา แผนกพยาธิวิทยา แผนกรังสีวิทยา แพทย์วิสัญญีและพยาบาลเชี่ยวชาญเฉพาะโรค สามารถทำให้ผู้ป่วยได้รับแผนการรักษาที่เหมาะสม การรักษาประสบผลสำเร็จ ค่าใช้จ่ายเหมาะสมและยังปรับประยุกต์เพื่อให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งสมองได้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิผล
วิธีที่มีลักษะณะการรักษาโดยการแพทย์แผนจีนโบราณ
การรักษาโดยการแพทย์แผนจีนโบราณมีประสิทภาพในการปรับปรุงในร่างกายมีความสมดุล รักษาและป้องกันมะเร็ง เพิ่มภูมิค้มกันในร่างกายและเพิ่มสุขภาพร่างกาย โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจวโดยการใช้การแพทย์แผนจีนโบราณและเทคโนโลยีการรักษาโรคมะเร็งอื่นผสมกัน การรักษาโดยการใช้จุดเด่นของการแพทย์แผนจีนโบราณผสมผสานระหว่างการแพทย์ตะวันตก สามารถเพิ่มประสิทภาพในการรักษาโรคมะเร็ง
ได้รับการสนับสนุนอะไรบ้าง
ได้รับรองจากประสบการณ์ว่า กลุ่มการวินิจฉัยและการรักษาที่องค์ประกอบหลายแผนกด้วยแผนกศัลยกรรมโรคมะเร็ง แผนกอายุรกรรม แผนกพยาธิวิทยา แผนกการถ่ายรูป แพทย์ยาชาหรือยาสลบและนางพยาบาลเป็นต้น สามารถจัดแผนการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ความเหมาะสม ประหยัดค่าใช้จ่ายที่สุดให้กับผู้ป่วย และสามารถปรับปรุงการรักษาของผู้ป่วยโรคมะเร็งให้ได้ผลมากที่สุด
จุดรวมของการบริการสุขภาพต่างๆประกอบด้วยการรวมตัวทุกแผนกของโรงพยาบาลโรคมะเร็งสมัยใหม่กวางโจว สามารถทำให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยและการรักษาในภาวะที่ไม่เพิ่มภาภาระต่อผู้ป่วย ทั้งให้บริการสุขภาพที่อบอุ่นอย่างสมบูรณ์แบบและได้เพิ่มประีหลายวิธี รวมทั้งการปสิทธิภาพและระดับของทางการรักษา การประชาสัมพันธ์ของแพทย์กับผู้ป่วยมรึกษาออนไลน์ ทางอีเมล ทางโทรศัพท์และการปรึกษาโดยตัวต่อตัวบริการสำหรับผู้ป่วยสามารถที่ปรึกษาได้ตลอดเวลา เอาชนะโรคมะเร็งได้อย่างมีสำเร็จ มีทีมงานสำหรับไว้บริการ เช่นแพทย์ นางพยาบาล นักโภชนการและล่ามเป็นต้น สร้างความความพอใจและตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยต่างชาติ เมื่อผู้ป่วยได้รับการบริการและเข้าใจองค์ประกอบโดยรวมของโรงพยาบาล ย่อมทำให้ผู้ป่วยมีความไว้ใจและพร้อมที่จะร่วมมือในการรักษา
,
มะเร็งกระดูก
เทคโนโลยี12รูปแบบของโรงพยาบาล
การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด เทคโนโลยีรักษาโรคมะเร็งด้วยความเย็น การกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันด้วยเซลล์ร่างกายการรักษาโรคเนื้องอกเข้าสู่ยุคสมัยของชีว การใช้ยีนบำบัดเจาะจงเซลล์มะเร็งเป็นการรักษาถึงจุดกำเนิดของโรค วิธีทำการรักษาด้วยการฝังแร่ไอโอดีน125——เป็นระเบิดทำลายเนื้องอก ระบบการรักษาแบบการให้ความร้อนในร่างกายวิธีการรักษากลีน ความร้อนทำให้มะเร็งตาย คีโมตัดเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงเนื้องอก——ทำให้เนื้องอกหิวตาย เคมีบำบัดกรีน--รุ่นใหม่ของอาวุธเคมี รักษามะเร็งด้วยคลื่นความถี่สูง——ก้อนเนื้อเทียบถูกเปลวไฟเผาซึ่งแข็งตัวตายไป RADIOFREQUENCY ABL รักษามะเร็งด้วยเลเซอร์(Photodynamic Therapy,PDT)——“ฉายเลเซอร์ต่อต้านโรคมะเร็ง เทคโนโลยีเพทซีที มีดโฟตอนฉายแสงสามมิติ จากหลายๆด้านฆ่ามะเร็ง
โรคมะเร็งกระดูกคืออะไร
โรคมะเร็งกระดูกเป็นชื่อรวมของโรคเนื้องอกกระดูกชนิดร้ายแรง โรคมะเร็งกระดูกที่พบได้บ่อยคือเนื้องอกกระดูก เนื้องอกกระดูกอ่อน เนื้องอกชนิดFibrosarcomaเป็นต้น โรคมะเร็งกระดูกจะเกิดขึ้นจากองค์ประกอบการเกิดโลหิตของเซลล์กระดูกหรือโครงกระดูก กระดูกอ่อนและองค์ประกอบชนิดไฟเบอร์หรือเยื่อซินโนเวียล ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของโรคร้ายแรงชนิดทั้งสิ้น
ในการวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็งกระดูกแบ่งเป็นมะเร็งกระดูกชนิดปฐมภูมิที่เกิดจากความผิดปกติในกระดูกและมะเร็งกระดูกชนิดทุติยภูมิเป็นมะเร็งชนิดอื่นที่แพร่กระจายจากอวัยวะอื่น มะเร็งกระดูกชนิดทุติยภูมิส่วนใหญ่เกิดจากกระดูกเชิงกราน กระดูกสันหลังและกระดูกโคนขาเป็นต้น มะเร็งกระดูกชนิดปฐมภูมิเป็นมะเร็งที่พบได้ค่อนข้างน้อย โรคมะเร็งส่วนใหญ่เกิดจากการแพร่กระจายของร่างกายตำแหน่งอื่นหรือระบบโครงสร้าง เช่นเต้านม ต่อมไทรอยด์และต่อมลูกหมากเป็นต้น มีชื่อเรียกว่าโรคมะเร็งระยะแพร่กระจายที่กระดูก
อัตราการพบโรคมะเร็งกระดูกสูงเท่าไหร่
อัตราการเป็นโรคกระดูกมีประมาณ0.2%ของโรคมะเร็งทั้งหมด ในทั่วโลกในทุกๆปีมีประมาณ2890คนได้การวินิจฉัยพบเป็นโรคมะเร็งกระดูกมี1410คนเสียชีวิตเพราะโรคกระดูกโรคมะเร็งกระดูกที่พบได้บ่อยที่สุดคือเนื้องอกกระดูก อัตราการพบประมาณ30%ของโรคมะเร็งกระดูก อัตราการโรคมะเร็งกระดูกอยู่ในวัยหน่มค่อนข้างสูง ช่วงอายุการเป็นโรคส่วนใหญ่อยู่ในอายุ10-20ปี อัตราการเป็นโรคมะเร็งกระดูกเพศชายกับเพศหญิงเป็น2:1
สาเหตุที่ทำให้เป็นโรคมะเร็งกระดูกคืออะไร
สาเหตุการเกิดโรคมะเร็งกระดูกยังไม่สามารถทราบอย่างชัดเจน เมื่อก่อนได้เชื่อว่าอาการบาดเจ็บเรื้อรังอย่างไม่รุนแรงและการติดโรคเชื้อเรื้อรังจะทำให้การเกิดโรคมะเร็งกระดูก ในขณะเดียวกันการเกิดโรคมะเร็งกระดูกยังมีความเกี่ยวข้องในการเจริญเติบโตของโครงกระดูกอย่างรวดเร็ว การกระทบของโรคอักเสบเรื้อรัง ทางพันธุกรรม การตัดเชื้อไวรัสพิเศษ การไหลเวียนเลือดไม่คล่องในกระดูกและการรับรังสี เป็นต้น
โรคมะเร็งกระดูกในช่วงระยะเริ่มแรกมีอาการแสดงอะไรบ้าง
1.มีการเปลี่ยนสภาพโครงกระดูกชนิดพยาธิวิทยา
2.มีอาการปวดหลังอย่างต่อเนื่องอย่างไม่มีสาเหตุ
3.ร่างกายมีอาการกระดูกหักหนึ่งที่หรือหลายที่อย่างไม่มีสาเหตุชัดเจน
4.เพราะก้อนเนี้องอกทับเส้นประสาท ทำให้มีความรู้สึกมีอาการชาแขนและขา
5.บริเวณกระดูกพบก้อนเนี้อหนื่งลักษณะแข็งๆ อาการมีทั้งเจ็บและไม่เจ็บ
6.มีอาการตัวร้อน น้ำหนักลดลง เหนื่อยและความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันลดลง
7.กระดูกและไขข้อมีอาการปวดหรือปวดบวม อาการเจ็บปวดแบบหน่วงๆหรือเจ็บเนื่องจากกดทับ
วิธีการวินิจฉัยโรคมะเร็งกระดูกมีอะไรบ้าง
1.การตรวจกระดูกโดยสแกนโดยใช้ฉีดสารทึบรังสีเป็นเล็กน้อย การตรวจโดยการใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพที่เป็นพิเศษ ทำให้แสดงรูปภาพของกระดูก
2.การตรวจโดยimageological diagnosi:เช่นเอกซเรย์ สแกน CTเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ MRTคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นต้น สามารถช่วยเหลือแพทย์ในการประเมินวิเคราะห์ลักษณะเนื้องอกและตำแหน่งที่มีมะเร็ง
3.การเอาชิ้นเนื้อไปตรวจ:การตรวจโรคมะเร็งกระดูกโดยการเจาะเอาตัวอย่างเนื่อเยื่อออกไปตรวจ ซึ่งรวมถึง
(1)การตรวจตัวอย่างเนื้อเยื่อโดยการเจาะ:แพทย์การเจาะเข้าไปในเนื้องอกเอาตัวอย่างเนื้อเยื่อออกไปตรวจโดยใช้เข็มขนาดเล็ก
(2)การตรวจโดยการผ่าตัด:แพทย์โดยใช้การผ่าตัดเอาก้อนทั้งก้อนหรือเฉพาะส่วนออกมาไปตรวจ
การรักษาโรคมะเร็งกระดูกโดยการผ่าตัดมีอะไรบ้าง
การรักษาโรคมะเร็งกระดูกโดยการผ่าตัดเป็นวิธีการรักษาที่การใช้บ่อย ซึ่งรวมถึง
1.การผ่าตัดโดยการขูดการผ่าตัดโดยการขูดผนังกระดูกที่มีเนื้องอก ทำให้เนื้อเยื่อของเนื้องอกในผนังกระดูกได้การขูดออก
2.การผ่าตัดโดยตัดโดยผ่าเนื้องอกที่การนูนเจริญโตทางนอกกระดูกออกจากตำแหน่งที่basilar partของ
3.การผ่าตัดเฉพาะการผ่าตัดกระดูกเฉพา่ะส่วนที่มีเนื้องอกออกไป
วิธีการดูแลรักษาโรคมะเร็งกระดูกมีอะไรบ้าง
การดูแลรักษาโดยการกินอาหาร
1.ดูแลความสมดุลของโภชนาการและกินอาการที่มีประเำภทอย่างมากมาย
2.ควรกินผักสดและผลไม้ให้เพยงพอ
3.เลี่ยงดื่มไวน์และอาหารเผสที่มีความกระตุ้น
การดูแลทางจิตใจ
1.สร้างบรรยากาศที่มีความสนิทสนมและสภาพแวดล้อมที่สบายและมีความปลอดภัย ทำให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งกระดูกมีความรู้สึกปลอดภัย
2.การแนะนำความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆให้ผู้ป่วยมะเร็งกระดูกที่การจัดเวลาเป็นเหมาะสม
3.ครอบครัวควรให้สนับสนุนอย่างอบอุ่น เพื่อทำให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกเหงาและผิดหวังเป็นต้น
วิธีการรักษาโรคกระดูกที่ดีทีสุด
รับรองจากประสบการณ์จากการทำงานกันเป็นทีมในการวินิจฉัยโรคมะเร็ง โดยมีแผนกศัลยแพทย์มะเร็ง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รักษาและมะเร็งวิทยา แผนกพยาธิวิทยา แผนกรังสีวิทยา แพทย์วิสัญญีและพยาบาลเชี่ยวชาญเฉพาะโรค สามารถทำให้ผู้ป่วยได้รับแผนการรักษาที่เหมาะสม การรักษาประสบผลสำเร็จ ค่าใช้จ่ายเหมาะสมและยังปรับประยุกต์เพื่อให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งสมองได้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิผล
วิธีที่มีลักษะณะการรักษาโดยการแพทย์แผนจีนโบราณ
การรักษาโดยการแพทย์แผนจีนโบราณมีประสิทภาพในการปรับปรุงในร่างกายมีความสมดุล รักษาและป้องกันมะเร็ง เพิ่มภูมิค้มกันในร่างกายและเพิ่มสุขภาพร่างกาย โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจวโดยการใช้การแพทย์แผนจีนโบราณและเทคโนโลยีการรักษาโรคมะเร็งอื่นผสมกัน การรักษาโดยการใช้จุดเด่นของการแพทย์แผนจีนโบราณผสมผสานระหว่างการแพทย์ตะวันตก สามารถเพิ่มประสิทภาพในการรักษาโรคมะเร็ง
ได้รับการสนับสนุนอะไรบ้าง
ได้รับรองจากประสบการณ์ว่า กลุ่มการวินิจฉัยและการรักษาที่องค์ประกอบหลายแผนกด้วยแผนกศัลยกรรมโรคมะเร็ง แผนกอายุรกรรม แผนกพยาธิวิทยา แผนกการถ่ายรูป แพทย์ยาชาหรือยาสลบและนางพยาบาลเป็นต้น สามารถจัดแผนการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ความเหมาะสม ประหยัดค่าใช้จ่ายที่สุดให้กับผู้ป่วย และสามารถปรับปรุงการรักษาของผู้ป่วยโรคมะเร็งให้ได้ผลมากที่สุด
จุดรวมของการบริการสุขภาพต่างๆประกอบด้วยการรวมตัวทุกแผนกของโรงพยาบาลโรคมะเร็งสมัยใหม่กวางโจว สามารถทำให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยและการรักษาในภาวะที่ไม่เพิ่มภาภาระต่อผู้ป่วย ทั้งให้บริการสุขภาพที่อบอุ่นอย่างสมบูรณ์แบบและได้เพิ่มประีหลายวิธี รวมทั้งการปสิทธิภาพและระดับของทางการรักษา การประชาสัมพันธ์ของแพทย์กับผู้ป่วยมรึกษาออนไลน์ ทางอีเมล ทางโทรศัพท์และการปรึกษาโดยตัวต่อตัวบริการสำหรับผู้ป่วยสามารถที่ปรึกษาได้ตลอดเวลา เอาชนะโรคมะเร็งได้อย่างมีสำเร็จ มีทีมงานสำหรับไว้บริการ เช่นแพทย์ นางพยาบาล นักโภชนการและล่ามเป็นต้น สร้างความความพอใจและตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยต่างชาติ เมื่อผู้ป่วยได้รับการบริการและเข้าใจองค์ประกอบโดยรวมของโรงพยาบาล ย่อมทำให้ผู้ป่วยมีความไว้ใจและพร้อมที่จะร่วมมือในการรักษา
,